První vykopnutí do kampaně - přidejte nebo zašlete komentáře - děkujeme


Fórum Rodičů zahajuje dne 4. 9. 2017 kampaň

KONEC TICHÝCH RODIČŮ    -    REVOLUCE NA ZÁKLADCEZahájení je symbolickým NOVÝM ZAČÁTKEM školního roku, který bychom rádi společně s rodiči a dalšími partnery věnovali hledání odpovědí na
 10 otázek k části kampaně KONEC TICHÝCH RODIČŮ   
a
10 otázek k části kampaně REVOLUCE NA ZÁKLADCE

Otázky budou postupně zveřejňovány, první otázky jsou ...

"Podporují školy, zřizovatelé a stát dialog s rodiči i dětmi o škole a vzdělávání?"

Komentář: Dialog může narazit na mnoho překážek, neobratnost, špatné zkušenosti ze strany rodičů nebo ze strany učitelů. Dialog na úrovni třídy je zřejmě nejčastější a i tam je mnoho prostoru pro pasivitu nebo nedorozumění, co teprve dialog na úrovni celé školy s rodiči školy, nebo pak dialog rodičů s obcí nebo krajem zřizujícím školy, kam chodí jejich děti. Nejtěžší je udržovat dialog s rodiči na úrovni státních institucí rozhodujících o vzdělávání - vlády, ministerstva a jeho organizací. Přesto je to všechno možné i podle zkušeností zahrničních organizacích rodičů zapojených v Evropské asociaci rodičů EPA, kde je za ČR členem Fórum Rodičů, z.s.. Jak vidíte vy odpověď na tuto otázku, a jak podle vašich zkušeností podporují školy dialog? Podporují ho dostatečně? Jak se cítíte v dialogu a o čem dialog je? Jaký by měl podle vás vypadat, probíhat a o čem všem by mohl být? Ať už na úrovni vaší školy, vaší obce, vašeho kraje nebo našeho státu. Neváhejte a vstupte odvážně do dialogu ..."Připravují školy děti na jejich budoucí život ve světě, který se mění?"

Komentář: Podoba školy může být různá v různých zemích, v různých dobách. Podobu školy ovlivňuje její vedení i její učitelé, kteří v ní pracují. Nebo ten, kdo školu zřizuje a jak o ní pečuje. Podobu školy mohou ovlivnit i děti a rodiče. Jakou školu byste si přestavovali vy a vaše děti? Jak by měla připravovat na svět, který se rychle mění? A jaký vlastně svět by si vaše děti přály nebo jaký vy byste si přáli pro ně? Věříte tomu, že ovlivňujeme podobu světa, ve kterém žijeme? Vidíte svět i s jeho riziky - tvrdou konkurencí, nejistotou nebo jinak? Je hlavní cíl v tom, aby se děti naučily co nejvíce, měly co nejlepší školní hodnocení, co nejlepší testy, zvládly přijímačky na prestižní školy a získaly co nejuznávěnější diplomy? Nebo je cíl pevné psychické i fyzické zdraví, hodně dobrých vztahů s ostatními lidmi? Žádná vláda, ani učitel neví přesně jak bude vypadat svět, do kterého rostou naše děti. Proto je třeba hodně společného dialogu o tom, co a jak se děti ve škole učí. Je možné najít shodu na základních principech, například že vzdělání je stále důležitější? Nebo že důležitější než diplomy je pro naše pro zaměstnavatele nebo naše klienty to, co skutečně umíme? Nebo je důležité, že se umíme orientovat v měnících se životních situacích, učit se kdykoli nové věci, že si věříme, protože známe dobře sami sebe, že víme co chceme, a nejen my sami, i společně jako lidé v sociálních vztazích? A tak dále. Jak to vidíte vy, co a jak by se děti ve škole měly učit?
  
...

Přidejte svůj komentář k otázkám výše ... děkujeme ... blog umožňuje přidávat komentáře nebo lze poslat na forumrodicu@gmail.com a komentář bude zde zveřejněn.

...

Více o organizaci Fórum Rodičů na webových stránkách www.forum-rodicu.cz


Komentáře